TÜRKİYE’NİN BUĞDAY ATLASI

blog-img

TÜRKİYE’NİN BUĞDAY ATLASI

Türkiyenin Buğday Atlası Yedi milyarı aşan dünya nüfusunun gıda güvenliği açısından yaşamsal öneme sahip tahıl bitkisi buğday, aynı zamanda yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin en değerli yapı taşlarından biridir. Buğday dünyada en fazla üretimi yapılan bitkidir. Aynı zamanda milyonlarca insanın geçim kaynağıdır ve çok sayıda sanayi ürününün de hammaddesidir. Bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu en temel sorunlardan biri gıda güvenliği, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmek için herkesin her an ekonomik ve fiziki açıdan yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi olarak tanımlanır. Gelecek kuşakların gıda güvenliği, başta buğday olmak üzere dünya üzerindeki tahıl çeşitliliğinin korunmasına ve geliştirilmesine bağlı.

Tüm dünyada üretimi yapılan buğdayın ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Karacadağ yakınlarında kültüre alındığı biliniyor. Türkiye’deki tahıl üretiminin büyük bir kısmını buğday oluşturuyor ve yaklaşık 2,9 milyon işletme tarafından yılda toplam 20 milyon ton buğday üretiliyor. Doğu Karadeniz kıyı şeridi dışında ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştirilen buğday, toplam tarım alanlarının yüzde 26,5’ini oluşturuyor. Türkiye’nin Buğday Atlası, ülkemizdeki buğday zenginliğinin ve çeşitliliğinin üreticiler, tüketiciler ve toplum nezdinde daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor. Bu çalışmayı buğday konusunda yapılan diğer birçok bilimsel araştırma ve yayından farklı kılan, buğdayın botanik, ekoloji, gıda güvenliği, kültür, beslenme ve insan sağlığı gibi çok yönlü ele alınmasıdır.

http://www.wwf.org.tr/?6140 sitesinden alınmıştır.